Handige adressen en telefoonnummers

PR en Voorlichting

Contactcentrum op Voorlichtingsgebied
Prins Mauritslaan 94, 2582 LW Den Haag
tel: 070 - 354 0089, fax: 070 - 354 6400
NEVO Nederlandse Vereniging van Voorlichters
postbus 75997, 1070 AZ Amsterdam
tel: 020 - 676 6771, fax: 020 - 662 4901
NPRC, Vereniging van Nederlandse Public Relations Consultants
Postbus 1058, 3860 BB Nijkerk
tel: 033 - 247 34 27, fax: 033 - 246 04 70, mos@euronet.nl
VVO, Vereniging voor Overheidscommunicatie
Paul Krugerstraat 28, 7311 AN Apeldoorn
tel: 055 - 522 6383, fax: 055 - 522 1307
www.vvonet.nl
SRM Opleidingen
Vliegtuigstraat 26, 1059 CL Amsterdam
tel: 020 - 617 0935, fax: 020 - 617 9598
www.srm.nl

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]