Communicatie, zo doe je dat!

LES 5: Het Radio-interview

Radio is een vluchtig medium dat de luisteraar vrijwel altijd gebruikt terwijl hij andere dingen doet.Wij geven u wat aandachtspunten voor het afgeven van een radio-interview.
  1. Vraag om welk onderwerp het gaat en informeer naar het kader waarin uw gesprek in een uitzending wordt geplaatst.
  2. U kent de materie altijd beter dan uw interviewer. Geef daar blijk van door zakelijke en rechtstreekse antwoorden.
  3. Wees niet breedvoerig, anders wordt er in uw antwoorden 'geknipt'.
  4. Gebruik geen moeilijke taal, maar juist korte krachtige zinnen.
  5. Herhaal nooit een vraag van een journalist. Dat demonstreert onzekerheid.
  6. Wees openhartig, dat komt bij de luisteraar goed over.
  7. Reageer meteen en direct op de vragen van de interviewer. Zwam er niet omheen.
  8. Luister scherp naar de vragen en aarzel niet om die (bij onduidelijkheden) nog eens te laten herhalen.
  9. Vraag hoe lang u in het interview aan het woord mag zijn. Dan kunt u zich prepareren op de lengte van uw antwoorden.
  10. Probeer vooraf contact met de interviewer te krijgen om te overleggen over de inhoud van het gesprek. Aan miscommunicatie heeft niemand iets. U niet en de interviewer zeker niet.

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]