Communicatie, zo doe je dat!

LES 6: Het Televisie-interview


Wij geven u wat aandachtspunten voor het afgeven van een televisie-interview.
 1. Waar wordt u geïnterviewd?
 2. Door wie wordt u geïnterviewd?
 3. Over welk onderwerp wordt u geïnterviewd?
 4. Wordt u als enige geïnterviewd, of zijn er meer?
 5. Moet u deelnemen aan een discussie?
 6. Moet u commentaar leveren op anderen?
 7. Is het interview live of opgenomen?
 8. Als het interview live is, is het interview dan in één ruimte samen met de interviewer, of wordt het via een zogenaamde beeldlijn gevoerd?
 9. Als het interview wordt opgenomen, komt de interviewer dan mee, of vraagt hij u een statement op een vooraf overeengekomen vraag?
 10. Welke plaats neemt u bijdrage in de totale reportage in?
 11. Bereid u meer dan goed voor op het interview: de eerste vijftien seconden bepalen uw succes.
 12. Leer echter niets uit uw hoofd. Die uit het hoofd geleerde zinnen werken meestal voor uzelf belemmerend.
 13. Wees zuinig met het gebruik van alcohol voor het interview. Televisiebelichting kan daar vanwege de warmte een desastreuze uitwerking op hebben.
 14. U bent gekomen om vragen te beantwoorden. Probeer niet slimmer te zijn dan de interviewer door zelf vragen aan hem of haar te stellen.
 15. Speel geen toneel, ook al denkt u dat te kunnen.
 16. Vraag uzelf af wat u vindt en waarom. Bereid u dus goed voor.
 17. Ga op elke vraag in, ook al komt die niet altijd goed uit. Doe dat zakelijk en informatief.
 18. Hoed u voor het uiten van gevoelens die niets met met het onderwerp, maar alles met uw persoonlijke situatie te maken hebben.
 19. Als u geen antwoord weet, zeg dat dan. Er komt dan een nieuwe vraag.
 20. Formuleer kort en maak geen moeilijke zinnen.
 21. Van u wordt nooit het laatste woord verwacht. Streef er niet naar dat te krijgen. Stel u dienstbaar op.
 22. Uw carrière is niet afhankelijk van het interview.
 23. De kijker beoordeelt u meer op wie u bent (hoe u overkomt) dan op wat u precies zegt.
 24. Wees niet bang voor de interviewer. Hij is ook maar een mens. Bovendien weet u meer van het onderwerp dan de interviewer.
 25. Als het gesprek stokt is dat niet uw probleem, maar dat van de interviewer, die ook zo goed mogelijk uit het gesprek wil komen. Gun hem/haar de angst van de stilte.
 26. Een interview is geen verkooppraatje. Het geeft u echter wel de kans te tonen waar u (als bedrijf) in de samenleving staat.
 27. Interviewers zijn er niet op uit om u onderuit te halen, maar slechts om informatie uit u los te peuteren. Maak het die interviewer niet moeilijker dan het al is en geef die informatie, ook al is die niet positief.
 28. Bedenk altijd dat u niet praat voor de interviewer of uw collega's, maar voor het publiek, dat geï wil worden.
 29. Televisie is een massamedium, dat dus ook de massa moet aanspreken.
 30. Verschijn goed verzorgd in beeld, maar overdrijf niet. Als u zich te opzichtig kleedt (ook bril, stropdas, oorbellen, ringen, pochet) zal het publiek praten over uw kleding, niet over wat u heeft gezegd.
 31. Vermijd in studio-interviews de kleur blauw. Die gebruikt de techniek als basiskleur voor het 'invullen' van beeldmateriaal uit een andere bron.

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]