Communicatie, zo doe je dat!

LES 7: Identiteit en imago (deel 1)

Onder de identiteit van een organisatie wordt verstaan wat zij werkelijk is. Daartoe behoren alle uiterlijke en innerlijke kenmerken. Veel organisaties zijn niet tevreden met hun identiteit en streven naar een andere, gewenste identiteit. Dat doen ze door middel van een corporate identity-programma.

Het imago is het beeld dat van onze organisatie bij de buitenwacht bestaat. Dat wordt onder andere be´nvloed door het optreden en de presentatie van die organisatie. Het beeld dat onze publieksgroepen van ons hebben wordt in hoge mate bepaald door emoties, meningen en indrukken. Organisaties kunnen een gewenst imago nastreven, eveneens door middel van een corporate identity-programma.

Optimaal, maar nauwelijks bereikbaar is de situatie waarin identiteit en imago samenvallen.

Je kunt op een eenvoudige en aantrekkelijke manier een globale indruk van identiteit en imago krijgen, door aan vertegenwoordigers van relevante publieksgroepen te vragen uw organisatie te beschrijven als ware zij een mens. Als uw gewenste identiteit een dertigjarige alleenwonende man met een modaal inkomen, een huurwoning, vaste baan en kleine tweedehands auto is die gewoonlijk thuis stampot eet, terwijl u het imago blijkt te torsen van een vijftigjarige overspelige echtgenoot, in een kast van een huis, etend in dure restaurants en met een snelle auto, ja dan hebt u een imagoprobleem.

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]