Communicatie, zo doe je dat!

LES 8: Identiteit en imago (deel 2)

Het imago van een organisatie is gelukkig te veranderen, ook al kan dat enige tijd duren. Zo'n imago-verandering vraagt een planmatige aanpak die in vijf fasen verloopt:
  1. Waardering relatiegroepen. Zoek uit met wie u allemaal te maken hebt en probeert de waarde van die relatie in een cijfer uit te drukken. Aan de hand van die cijferlijst kunt u prioriteit brengen in uw relatienetwerk.
  2. Bepaling van het huidige imago. Dat kan het zuiverste gebeuren door communicatieonderzoek, maar een goede indicatie geeft de verpersoonlijkingsmethode uit de vorige les. Ga niet op uw eigen oordeel af, want dat is bedrieglijk.
  3. Formulering identiteit. Als we weten hoe anderen over ons denken (imago) wordt het tijd vast te stellen hoe wij willen zijn (identiteit). Die (gewenste) identiteit moet nauwkeurig beschreven worden om te kunnen dienen, als na te streven doel of als referentiekader.
  4. Ge´ntegreerd communicatieplan. Nu wordt het tijd een communicatieplan te maken met daarin een veelheid aan middelen die allemaal tot doel hebben onze (gewenste) identiteit uit te dragen. Of dat nu in een personeelsadvertentie is, of bij het aannemen van de telefoon. In de keuze van de belettering of de wijze waarop wij ons laten vertegenwoordigen. Het personeelsblad en de jubileumreceptie, de opening van een kantoor en een motivatiecampagne, ja zelfs het jaarlijkse personeelsuitje... allemaal moeten ze dezelfde identiteit uitstralen. Alle activiteiten moeten op elkaar zijn afgestemd om synergetische resultaten te behalen.
  5. Budget, controle en toetsing. Identity-programma's hebben een lange adem. Het is van belang dat tijdens de rit niet wordt afgeweken van de geplande koers, omdat anders het vastgestelde doel niet wordt bereikt. Daarvoor is regelmatige meting (evaluatie, toetsing) en controle nodig. Niet alleen van de ingezette communicatiemiddelen, maar ook van het beschikbare budget.

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]