Het Nieuws van de Dag

Geurentaal

In het Australische Perth mag je politieagenten niet met een knoflookkegel tegemoet treden. Dat ondervond Jeff Pierce, die daarvoor onlangs is veroordeeld. Hij werd aangehouden met een slok op en een kapotte uitlaat, stak vermetel een knoflookteen in de mond, kauwde die zelfbewust stuk, draaide het portierrampje open en asemde Hermandad vol in het gezicht. "Een aanval op een ambtenaar in functie," oordeelde de rechter en veroordeelde hem wegens het 'opzettelijk en direct aanwenden van geweld, waaronder gas of geur, op een wijze die ongemak veroorzaakt'. Oom diender was ook niet van gisteren, want die rook door de knoflook heen de drank. Dat leverde Pierce een extra douw op.

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]