Communicatie, zo doe je dat!

LES 2: De Medialijst

Het persbericht dat u in de vorige les heeft leren schrijven, is pas iets waard als het ook in de krant komt. Daarvoor is het nodig dat u over een goed relatiebestand met persadressen beschikt, een zogenoemde Medialijst.

In zo'n medialijst zijn alle adressen opgenomen van de media die van belang zijn voor de betrokken onderneming of instelling. Een vrijwilligersorganisatie heeft andere mediabelangen dan Shell en dat valt aan de medialijst af te lezen. Het geografische belang van een organisatie vind je ook terug in de medialijst. Een kleine gemeente heeft andere persrelaties dan een multinational. Ook de aard van de organisatie bepaalt mede de samenstelling van de medialijst. Voor de één zijn vakbladen belangrijk, terwijl de ander meer aan damesbladen heeft. Twee keer per jaar verschijnt (ook op diskette) het Handboek van de Nederlandse Pers en Publiciteit, met daarin alle duizenden bladen, blaadjes, omroepen enzovoorts opgenomen. Kies daaruit de media die voor u belangrijk zijn. Vermeld bij alle media:

  • het volledige post-, bezoek- en e-mailadres
  • telefoon/telex/telefax nummers
  • namen van journalisten
  • privé telefoonnummers van journalisten.

Neem een abonnement op het journalistenvakblad De Journalist om om de hoogte te blijven van de mutaties onder het journaille.

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]